İfraz Nedir?

Katlar Alanı Hesabına Dahil Edilmeyen Kullanımlar

Katlar alanına (emsal) dahil edilmeyen kullanımlar aşağıda yer almaktadır: Taban alanına dâhil edilmeyen kullanımlar, Son katın üzerindeki ortak alan çatı bahçeleri, Açık oturma yerleri (üstü sökülür-takılır hafif...

Kat (Arsa) Karşılığı Sözleşmede Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kat (Arsa) Karşılığı Sözleşmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken ögeler aşağıda belirtilmiştir.   Ön İnceleme Arsa (Kat) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri için önceden yapılması gereken çalışmalar: Taşınmazın konumlandığı parselin güncel...

1957 Yılı Öncesi Yapılmış Binalar Yasal Mıdır?

İlk imar kanunu 16.01.1957 yılında yürürlüğe girmiştir. B u tarihten çnce yapılmış binalar yasal sayılmaktadır. Binanın yerinde de mevcut olması gerekmektedir. 1957 yılı öncesinde inşaatı tamamlanmış...

Taban Alanına Dahil Edilmeyecek Kullanımlar

Tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin seviyesindeki veya bu seviyenin altındaki avlular, iç bahçeler, Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, yapının...

Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet Nedir?

Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet Nedir?   Kanun veya sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp...

Kira Yardımı Ödemeleri Hakkında Genel Hususlar ve 2018 Yılı Kira Ödemeleri

Hak sahiplerine ilişkin olarak alınan evrakların Çevre ve Şehircilik Il Müdürlükleri tarafından incelenmesi sonucunda başvurusu uygun görülenlerin; Çevre ve Şehircilik Il Müdürlüklerince sistem üzerinden girişleri...

Riskli Yapı Tespiti Nasıl Yapılır?

Riskli Yapıların Tespiti Hangi Binalar İçin Yapılabilir? Riskli yapı tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya...

İnşaat Ruhsatı Geçerlilik Süresi Kaç Yıldır?

  İnşaat Ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl içerisinde inşaata başlanması ve inşaatın 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekir. Bu süre içerisinde tamamlanamayan yapılara tekrar ruhsat alınması gerekir. Tekrar...

İrtifak Hakkı Nedir?

Eşyanın malikine, mülkiyet hakkına ait bazı yetkileri kullanmama veya bu hakkı sınırlı ayni hak sahibinin kullanmasına izin veren ve hak sahibine o malı kullanma...
229,818BeğenenlerBeğen
65,948TakipçilerTakip Et
32,600AboneAbone Ol

Featured

Most Popular

İntifa Hakkı Kuruluşunda Tapu Harcı Hesaplaması

İntifa hakkı kuruluşu harçlarının hesabında, kayıtlı değerin 1/3’ü çıplak mülkiyete 2/3’ü intifa hakkına ayrılır. - Taşınmazın intifa hakkını alacak olan kişi taşınmazın emlak vergi değerinden...

İmar Barışı

Tevhid Nedir?

Latest reviews

Riskli Yapıların Yıktırılması

Riskli yapı tespitinden sonra Müdürlük, riskli yapının yıktırılmasını İdareden ister. İdare, yapı maliğine 60 gün süre verilerek riskli yapıların tahliyesi ve yıktırılması ister. İdare tebligatta, riskli...

Ağaç Hesabı Nasıl Yapılır?

Konut, konut+ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe mesafelerinde, binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30 m2’si için bir ağaç...

İmar Planları’na Dava Açma Süreleri

Yeni yapılan imar planları ilgili idarede 1 ay boyunca askıda kalır. Askı süresi boyunca dava açılamaz. Askı süresi tamamlandıktan sonra dava açılabilir.   Yeni yapılan imar...

More News