Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği

Taşınmaz Ticareti ile ilgili yönetmelik 05.06.2018 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Alım-satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım-satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin KDV hariç...

İntifa Hakkı Nedir?

İntifa hakkı taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilir. Aksine düzenleme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar. İntifa hakkı sahibi,...

DOP Alanı ve KOP Alanı Arasındaki Farklar

Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Nedir? Düzenleme ortaklık payı (DOP), 18. Madde Uygulama Yönetmeli­ğinin 4/c maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır; “Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil...

Basit Tadilat ve Esaslı Tadilat Arasındaki Farklar Nelerdir?

Basit Tamir ve Tadil: Yapılarda esaslı tadilat kapsamında olmayan, taşıyıcı sistemi, bağımsız bölümün dış cephesini, ıslak hacimlerin yerini ve sayısını değiştirmeyen; derz, iç ve dış sıva, boya,...

İmar Barışı / İmar Affı Nedir?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle imar ile ilgili sorunlarının çözülmesidir. Amaç, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan...

İnşaat Ruhsatı Başvurusu İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

İnşaat ruhsatı başvurusu için gereken evraklar aşağıda yer almaktadır:  Dilekçe, İmar durum belgesi, Yol kotu tutanağı, Kanal kotu tutanağı, Jeolojik ve jeoteknik etüt raporu, Aplikasyon krokisi, Tapu kayıt örneği ya da...

Kanopi Nedir?

Kamusal Alanlarda (KOP) Emlak Vergisi

İmar planlarında kamusal alan olarak (sağlık tesisi, eğitim tesisi, idari alan, BHA (belediye hizmet alanı), teknik altyapı alanı vs.) ayrılmış olan bina arsa ve...

Kat Bahçesi nedir?

Kat bahçesi nedir? Bina içinde, ortak alana ait olmak üzere, binanın en az bir dış cephesi ile irtibatlı ve açık olan, en az 2 kat...

Taban Alanına Dahil Edilmeyecek Kullanımlar

Tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin seviyesindeki veya bu seviyenin altındaki avlular, iç bahçeler, Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, yapının...
229,818BeğenenlerBeğen
65,948TakipçilerTakip Et
32,600AboneAbone Ol

Featured

Most Popular

Platform Üstü Yapılarda Binalar Arasında Olması Gereken Mesafe

Platform Üzerinde Yapılan Bloklar Arasında Mesafe Bir parselde az katlı ana bir kitle üzerinde 1’den fazla blok bulunması durumunda: Bloklar arasında en az yapının ana kitlesi...

Kanopi Nedir?

Latest reviews

İntifa Hakkı Kuruluşunda Tapu Harcı Hesaplaması

İntifa hakkı kuruluşu harçlarının hesabında, kayıtlı değerin 1/3’ü çıplak mülkiyete 2/3’ü intifa hakkına ayrılır. - Taşınmazın intifa hakkını alacak olan kişi taşınmazın emlak vergi değerinden...

Ağaç Hesabı Nasıl Yapılır?

Konut, konut+ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe mesafelerinde, binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30 m2’si için bir ağaç...

İhdas Nedir?

Herhangi bir kadastral boşluğun imar planı ile yapılaşma alanı içerisinde kalması sonucu, bu alanın yapılaşma alanında kalan kısmının tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir. Ihdas sonucu...

More News