Tapuda Vekaletname ile Satış

0
3901

Tapuda satış, ipotek tesisi, bağış vs. gibi işlemler için noterde ya da konsoloslukta düzenlenen vekaletname ile bir başkası vekil olarak atanabilir. Vekile verilen yetki oldukça önemli olduğu için bazı hususlara dikkat edilmelidir.

Vekaletnamelerde Nelere Dikkat Edilmelidir?

 “Tüm işleri yapmaya yetkilidir” şeklinde verilen genel vekaletnamelerle tapuda işlem yapmak zordur, vekalette yapılacak işlem ve kişi net ve açık bir şekilde belirtilmelidir, örneğin satış için veriliyorsa “satış” ibaresi, ipotek içinse “ipotek” ibaresi olmalıdır.

 İpotek için verilen vekaletnamelerde gayrimenkulün hangi borç için teminat gösterileceği belirtilmelidir.

 İşlem yapılacak gayrimenkul ya da gayrimenkuller net bir şekilde tanımlanmalıdır. Örneğin “İstanbul İli Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi 178 Pafta No 367 Ada No 32 Parsel No’lu alanda bulunan dairemin satışı için”

 İşlem yapılacak kişinin isminin ve TC kimlik numarası mümkünse satış / ipotek bedeli vekaletnameye yazılmalıdır, böylece vekilin yetkisini kötüye kullanması engellenebilir.

 Eğer vekilin yetkisini bir başkasına devretmesine izin verilecekse buna ilişkin açıklama olmalıdır.

 Vekaletname ile verilen yetki süreli olmalıdır. Aksi taktirde vekilin sınırsız süreyle yetkisi bulunacaktır.

 Birden fazla kişiye yetki veriliyorsa bu kişilerin tek başlarına işlem yapma yetkilerinin olup olmadığı belirtilmelidir, eğer vekiller yetkiyi yalnızca birlikte kullanabileceklerse bu husus açık şekilde belirtilmelidir.

 Vekaletnamede “adıma kayıtlı taşınmazlar” ibaresi varsa yalnızca vekalet verildiği tarihte sahip olunan tüm gayrimenkulleri kapsayacaktır. Örneğin 2018’de bir vekaletname verildikten sonra 2019’da alınan taşınmaz için bu vekaletle işlem yapamayacaktır.

 Yabancı ülkelerde düzenlenen vekaletnamelerde “Apostille Şerhi” olmalıdır, yoksa ilgili ülke makamının imza ve mührünün o yerdeki Türk konsolosluğunca onaylatılması gerekir.

Vekilin Azledilmesi / Vekaletnamenin İptali

Vekile olan güvenin kaybedilmesi ya da işin gerçekleşmesinden sonra vekilin vekillik yetkisinden azledilmesi gerekir. Azil için herhangi bir noterlikten vekile tebligat gönderilir ve tebligat ulaştığında vekillik yetkisi ortadan kalkar.

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here