İmar Planı Değişikliği Değer Artış Payı Yönetmeliği

0
3185

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DEĞER ARTIŞ PAYI YÖNETMELİĞİ

15.09.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre:

Min. 1.000 m2 alanlı imar adalarında; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları; adanın merkezine en fazla 500 m. yarıçaplı alanda karşılanmak sureti ile,
ve
Parsel bazında fonksiyon değişikliği ile yapılabilecektir.

BEDEL BELİRLEME
Plan değişikliği kabul edilip askıya çıkmadan önce 2 farklı şirkete taşınmazın değerleme raporu yaptırılır, bu raporu altlık olarak kullanan komisyonca bedel tespiti yapılır.

ÖDEME
Plan değişikliği ile oluşan ilave değer, taşınmazın ilk satışında veya inşaat ruhsatı alınmadan önce ilgili idarelere ödenir.

 
Detaylı bilgi İçin:
www.imarvetapu.com

#medenikanun#plantadilatıi#imarhukuku#imarkanunu#değerartışpayı#

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here