İmar Planları’na Dava Açma Süreleri

0
4412
Yeni yapılan imar planları ilgili idarede 1 ay boyunca askıda kalır. Askı süresi boyunca dava açılamaz. Askı süresi tamamlandıktan sonra dava açılabilir.
 
Yeni yapılan imar planlarına itiraz etme ve dava açma süreleri ile ilgili alternatifler aşağıda örneklerle tarihlerle yer almaktadır:
07.01.2020 : İlan tarihi
07.02.2020: İtiraz süresi son gün (imar planları 1 ay askıda kalır ve kesinleşir)
 
A) İmar Planlarına İtiraz Edilmemesi Halinde
07.02.2020 : İmar planlarının kesinleştiği tarih
08.04.2020 : 60 gün içinde imar plânlarına karşı idari mahkemede dava açılması gerekir.
 
B) İmar Planlarına İtiraz Edilmesi Halinde
İmar plânlarına karşı itiraz edilmesi halinde ilgili idarenin 60 günlük cevaplama süresi vardır.
07.02.2020 : İmar plânlarının kesinleştiği tarih
08.04.2020 : İlgili idarenin cevap verme süresi
 
İmar Planlarına İtiraz Edilmesi Durumunda 3 Metot Vardır:
 
1- İdarenin Cevap Verme Süresi İçinde İtiraza Cevap Vermesi Halinde
İlgili idarenin cevap verme süresi içerisinde itiraza cevap vermesi ve itirazın reddi halinde dava açma süresi itirazın reddi yazısının tebliği tarihinden itibaren başlar ve 60. günün sonunda sona erer.
07.02.2020 : İmar planlarının kesinleştiği tarih
08.04.2020 : İlgili idarenin cevap verme süresi
17.03.2020 : İlgili idarenin itirazın reddi yazısının tebliğ tarihi
16.05.2020 : Dava açma süresi son gün (ret yazısının tebliğinden sonraki günden itibaren 60 gün)
 
2- İdarenin Cevap Verme Süresi İçinde Değil de Sonraki Bir Tarihte İtiraza Cevap Vermesi Halinde
İlgili idarenin cevap verme süresi içerisinde itiraza cevap vermemesi ya da ileri bir tarihte cevap vermesi halinde itiraz reddedilmiş sayılır ve dava açma süresi cevap verme süresinin son gününden sonraki tarihten itibaren başlar ve 60. günün sonunda sona erer.
07.02.2020 : İmar planlarının kesinleştiği tarih
08.04.2020 : İlgili idarenin cevap verme süresi
21.05.2020 : İlgili idarenin itirazın reddi yazısının tebliğ tarihi
07.06.2020 : Dava açma süresi son gün (cevap verme süresinin son gününden sonraki 60 gün)
 
3- İdarenin Kesin Cevabın İleriki Bir Tarihte Vereceğini Bildirmesi Halinde
İlgili idarenin cevap verme süresi içerisinde itirazın halen görüşüldüğü ve henüz karara varılamadığı yönünde cevap vermesi halinde itiraz hakkı sahibi kesin cevabı bekleyebilir ya da beklemeden dava yoluna gidebilir.
 
a) İtiraz hakkı sahibinin kesin cevabı beklememesi halinde
07.02.2020: İmar planlarının kesinleştiği tarih
08.04.2020 : İlgili idarenin cevap verme süresi
17.03.2020 : İlgili idarenin kesin olmayan cevabi yazısı tebliğ tarihi
16.05.2020 : Dava açma süresi son gün (kesin olmayan cevabi yazının tebliğinden sonraki günden itibaren 60 gün)
 
b) İtiraz hakkı sahibinin kesin cevabı beklemesi halinde
07.01.2020 : İlan tarihi
17.01.2020 : İtiraz sahibinin imar planına itiraz ettiği tarih
07.02.2020 : İmar plânlarının kesinleştiği tarih
08.04.2020 : İlgili idarenin cevap verme süresi
17.03.2020 : İlgili idarenin kesin olmayan cevabi yazısı tebliğ tarihi
17.07.2020 : Kesin cevabın en son bekleneceği tarih (itiraz tarihinden itibaren 6 ay beklenir)
15.09.2020 : Dava açma süresi son gün*
 
*Kesin cevabın en son beklenen tarihten (17.07.2020) önce gelmesi halinde dava açma süresi yazının tebliğinden sonraki günden itibaren başlar ve 60. günün sonunda sona erer.
 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here