Kat (Arsa) Karşılığı Sözleşmede Nelere Dikkat Edilmelidir?

2
4640
Kat (Arsa) Karşılığı Sözleşmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken ögeler aşağıda belirtilmiştir.
 
Ön İnceleme
Arsa (Kat) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri için önceden yapılması gereken çalışmalar:
 • Taşınmazın konumlandığı parselin güncel imar durumunun belediyeden öğrenilmelidir,
 • Parselin ya da bağımsız bölümün tapu kayıtları incelenmelidir, herhangi bir kısıtlama olup olmadığı araştırılmalıdır (şerh, haciz, vs.).
 • Tapudan aktif ve pasif takyidat bilgileri alınmalıdır,
 
Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Olması Gerekenler Maddeler
 • Proje bilgileri net bir şekilde sözleşmede yazılmalı ve Mimari Projeler sözleşme eki olmalıdır.
 • Paylaşım oranları, daire dağılımları ve arsa payları belirlenmelidir.
 • Müteahhide verilecek payın hangi yöntemle ve hangi dönemde verileceği,
 • Teminat mektubu alınacaksa detayları belirlenmelidir,
 • İnşaat süresince mal sahiplerine ödenecek kira miktarları ve süreleri belirlenmelidir,
 • Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri tek taraflı feshedilemez, sözleşmelerde fesih ile ilgili madde açıkça yazılmalıdır,
 • Fesih maddesinde her iki taraf için cezai şart bedeli yazılmalıdır, tek taraflı bir cezai şart kabul edilmemelidir,
 • Sözleşmelerde müteahhittin ve arsa sahiplerine karşı  hak ve sorumlulukları net bir şekilde yazılmalıdır,
 • Müteahhittin sözleşme süresince bir başka müteahhitte sözleşmeyi devretmemesi için maddeler konulmalıdır,
 • İnşaat etapları ve bu etapların süresi net olarak yazılmalıdır,
–    Yer teslim süresi,
–    Temel ruhsatı süresi,
–    İnşaat ruhsatı süresi,
–    Kaba inşaat yapım süresi,
–    İnce inşaat yapım süresi,
–    İnşaat teslim süresi,
–    Yapı kullanma izin belgesi süresi,
 • İnşaat süresince yapılması gereken sigorta sorumlulukları ile ilgili madde net bir şeklide belirtilmelidir.
 • Müteahhidin inşaat Garanti Süreleri net bir şekilde belirlenmelidir.
 
Cezai Şart
Aşağıda belirtilenlerin gerçekleşmesi durumu için cezai şart eklenmelidir:
 • Müteahhittin verilen süre içerisinde sözleşmeye hiç başlamaması,
 • Başlarsa bitirmemesi,
 • Süresinde teslim etmemesi,
 • Yapacağı eksik ve ayıplı işler,
 • Kira kayıpları olması durumu,
 
Teknik Şartnamede Olması Gereken Maddeler
 • Yapılacak işlerin niteliği,
 • Malzeme kalitesi,
 • Seçilecek ürünün markası, ürün alternatifleri,
 • Ürünlerin garanti süreleri,
 • Bağımsız bölüm sahibinin iç dekorasyonun tamamını ya da bir kısmını kendisi yapmak istemesi durumunda bağımsız bölüm sahibine iade edilecek miktar net bir şekilde belirlenmelidir.
 

2 YORUMLAR

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here