Hisseli Arsalarda Arsa Payınızı Satabilir Misiniz?

0
6882

Hisseli Arsa Nedir?

Bir arsa üzerinde birden fazla kişinin mülkiyet hakkına sahip olmasıdır. Malikler arsa üzerinde eşit  ya da farklı oranda hisseye de sahip olabilirler. Konu arsa “Elbirliği Mülkiyeti’nde” ise yani paydaşların hisse oranları tapu senedinde belli değilse arsanın satışı sırasında her maliğin satış işlemine katılması gerekir. Arsa üzerinde yapılan her türlü tasarruf işlemleri hissedarların ortak katılımı ile yapılır. Eğer arsa “Paylı Mülkiyet’te” ise yani her paydaşın hisse oranları tapu senedinde belirli ise bu durumda diğer hissedarların satış işlemine katılması gerekmemektedir.

Hisseli Arsanın Paydaşlardan Birine Satılması Durumu

Hisseli bir arsa, arsa üzerinde hissesi olan diğer bir maliğe satılabilir. Hatta bir hissedarın hissesini satmak istemesi durumunda diğer hissedarlara öncelikli satın alma hakkı tanınmıştır. Buna Medeni Kanunda önalım hakkı (şufa hakkı) denilmektedir. Hisseli bir arsada payını satmak isteyen malik öncelikle diğer hissedarlara arsa payını satın almak isteyip istemediklerini sorması gerekir. Eğer diğer hissedarlar satın alma talebinde bulunmazlarsa hisse sahibi payını üçüncü kişiye satabilir.

Hisseli Arsa Satışından Kaynaklanan Ön Alım Hakkından Feragat Mümkün müdür?

Diğer hissedarların daha önceden sözlü olarak satın almama beyanında bulunmaları halinde bu beyanları geçersiz olacaktır. Önalım hakkından feragat mümkündür ancak genel nitelikli ve şekle uygun yapılmayan feragat beyanları hukuken geçerli değildir. Önalım hakkını kullanmaktan vazgeçmek, yazılı şekle tabidir ve satıştan önce ya da sonra da yapılabilir. Önalım hakkından feragatin resmi şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh edilmesi gerekir.

Hisseli Arsa Satışında Şufa Hakkımı Ne Zamana Kadar Kullanabilirim?

Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Payın üçüncü bir kişiye satılması durumunda yapılan bu satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. 3 ay içerisinde kendisine bildirim yapılan hissedarlar önalım (şüfa) hakkını kullanabilirler. Herhangi bir bildirim yapılmaması durumunda satışın yapılmasından itibaren 2 sene içerisinde önalım hakkı hissedarlar tarafından kullanılabilir.

 

 

 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here