Gayrimenkullerin Satış ve Kiralama Sözleşmeleri Döviz ile Yapılamayacak

0
4673

Gayrimenkul satış ve kiralama işlemleri 32 sayılı karar ile sadece Türk Lirası olarak yapılabilecek. Daha önce döviz cinsinden yapılmış olan sözleşmelerde yer alan para birimleri 1 aylık süre içerisinde Türk Lirası olarak güncellenecek.

Özellikle alışveriş merkezi gibi çok kiracılı gayrimenkullerde zorluklar yaşanacak.

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar aşağıda yer almaktadır:

Madde 1- 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 4. maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz."

Madde 2- Aynı karara aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Geçici madde 8- Bu Kararın 4. maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir."

Madde 3- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here