Platform Üstü Yapılarda Binalar Arasında Olması Gereken Mesafe

0
6211

Platform Üzerinde Yapılan Bloklar Arasında Mesafe

Bir parselde az katlı ana bir kitle üzerinde 1’den fazla blok bulunması durumunda:

  • Bloklar arasında en az yapının ana kitlesi üzerinde kalan bölümlerinin yüksekliklerine göre bu yönetmelikte belirlenen 2 bina arasındaki yan bahçelerin toplamı kadar mesafe bırakılmak zorundadır.

Örnek:

Bir platform üzerinde 30 ve 50 m. yükseklikte 2 adet bina yer almaktadır. Bu 2 bina arasındaki mesafe min. kaç metre olmalıdır?

 

Bir parselde 1’den fazla 60,50 m. yükseklikte bina yapılması halinde:

  • Binalar arasındaki mesafe min. 20,00 m. olacaktır.  

 

 

Bir parselde 1’den fazla 60,50 m.’den daha yüksek binalar yapılması halinde:

  • 60,50 m. yükseklikten sonra ilave her 3,00 m. yükseklik için bu mesafeye 0,50 m. ilave edilir. Bu fıkraya göre fazladan bırakılması gereken çekme mesafeleri bir veya birkaç kat birlikte etüt edilerek binada kademelenme yapılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Planlı Alanlar Yönetmeliği’nden alınmıştır.

 

 

 

 

 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here