Planlı Alanlarda Bahçe Mesafeleri

0
8026
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne Göre Bahçe Mesafeleri
Uygulama imar planında farklı bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri;
Yüksekliği 4 kata kadar olan binalarda:
 • Ön bahçe                                  : min 5,00 m.
 • Yol kenarında ise                     : min. 5,00 m.
 • Kamusal alanlara komşu ise  : min. 5,00 m.
 • Yan bahçe                                : min. 3,00 m.
 • Arka bahçe                                : min. 3,00 m.
Yüksekliği 4’ten fazla katlı binalarda:
 • 4 katın üzerindeki her kat için bahçe mesafeleri 0,50 m. artırılır (parsellerin park alanına komşu cephelerinde uygulanmaz).
Yüksekliği 60,50 m. olan binalarda:
 • Ön bahçe                  : min. 15,00 m.
 • Yan bahçe                 : min. 15,00 m.
 • Arka bahçe               : min. 15,00 m.

Ana kitle yüksekliği dahil yapı yüksekliğinin 60,50 m. olması durumunda:
 • Yükselen blok ile parsel sınırı arasındaki mesafe en az 15,00 m. olup 60,50 m. yükseklikten sonra artan her kat için bu mesafeye 0,50 m. ilave edilir. Bu maddede ifade edilen ana kitle; en fazla 5 katlı olup kat adedi binanın en düşük kottaki cephesi esas alınarak belirlenir.
 
 
Çok yüksek yapı az katlı bir ana kitle üzerinde yer alıyorsa:
 • Parsel sınırı ile ana kitlenin parsele en yakın noktası arasındaki mesafe 10,00 m.’ye kadar düşürülebilir.

 

 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here