Kentsel Dönüşümde Yapılacak Yardımlar

0
5179
Kentsel Dönüşümde Yapılacak Yardımlar
 • Yardım süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 aydır,
 • Riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi en fazla 36 aydır,
 • Aylık kira bedeli bakanlıkça belirlenir ve her yıl TEFE oranında artırılır,
 • Maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine, sahip oldukları veya kullandıkları yapılardan dolayı kira yardımı yapılabilir,
 • İnşaat halinde olup içinde ikamet edilen yapılarda kira yardımı veya faiz desteğinden sadece inşaat halindeki yapıda ikamet eden malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi faydalanır,
 • Anlaşma ile tahliye edilen maliklere kira yardımı yerine geçici konut veya işyeri tahsisi yapılabilir.
Kimler Kira Yardımından Faydalanabilir?
 • Hak sahibi olanlara riskli yapılarda 18 ay, riskli alanlarda ise maksimum 36 ay,
 • Gecekondu sahiplerine;
 • Riskli yapılarda, aylık kira bedelinin 2 katı,
 • Riskli alanlarda, hak sahipleri için belirlenen süre ve miktarın maksimum 2/3’ü kadar,
 • Kamu düzeninin bozulduğu yerlerde; planlama ya da altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yapı ya da altyapısı hasarlı olan alanlarda maksimum 36 ay,
 • Sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere aylık kira bedelinin 5 katı,
 • Kiracı olarak ikamet edenlere, işyeri işletenlere ve taşınmazı anlaşma yolu ile kamulaştırılanlara 2 katı,
 • Kira yardımı başvuruları, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde yapılır.
 • Kira yardımı süresi yapının tahliye edildiği tarihten itibaren başlatılır.
Kredi Desteği
 • Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere faiz desteği verilebilir.
 • Tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde bankalara başvurulmuş olması gerekir.
 • Aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.
 
 
 
 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here