Riskli Yapıların Yıktırılması

0
4770
 • Riskli yapı tespitinden sonra Müdürlük, riskli yapının yıktırılmasını İdareden ister.
 • İdare, yapı maliğine 60 gün süre verilerek riskli yapıların tahliyesi ve yıktırılması ister.
 • İdare tebligatta, riskli yapıyı kiracı veya sınırlı ayni hak sahibine tahliye için malik tarafından bildirim yapılması gerektiği belirtilir.
 • Malik tarafından kiracı veya sınırlı ayni hak sahibine tahliye için bildirim yapılmaz ise bildirim idarece yapılır.
 • Yıkım ruhsatı; yapı maliklerinden birinin müracaatı ile, yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kurumlardan alınmış belgelere ve yıkım sorumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine istinaden, maliklerin muvafakati aranmaksızın 6 iş günü içerisinde düzenlenir.
 • 60 gün içerisinde yapıların yıktırılıp yıktırılmadığı mahallinde kontrol edilir ve yıktırılmamış ise, yapının idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur.
 • 60+30 günlük süreler içerisinde yapıların maliklerince yıktırılmaması hâlinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğalgaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenir.
 • İdarenin talebi üzerine, ilgili kurum ve kuruluşların riskli yapılara verilen elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetleri durdurması zorunludur.
 • Maliklere verilen süreler içerisinde maliklerce yıktırılmayan yapılar mülki amire bildirilir ve bu yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, mülkî amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile İdarece yapılır veya yaptırılır.
 • Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında İdarece veya Müdürlükçe tutanak tutulur ve bunlar hakkında ceza işlemleri başlatılır.
 • Yapının güçlendirilmesinin talebi halinde,
 • 60+30 gün içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi,
 • KMK’ya göre güçlendirme kararı alınması,
 • Güçlendirme projesinin hazırlatılması,
 • İmar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması,
 • Güçlendirme işinin süresi idare tarafından belirlenir,
 • İşlem tamamlandıktan sonra tapu kaydındaki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için başvurulur.
 • Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masraflarından maliklerden hisseleri oranında tahsil edilir.
 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here