Kentsel Dönüşümde Yenilenen Binalar İçin Kira Yardımı Başvuruları

0
5315
 • Kira yardımı sadece 1 konut 1 işyeri için yapılır.
 • Hem konut hem de işyeri için kira yardımı başvurusunda bulunan hak sahipleri resmi yazıyla istisna tanımlanması talep edecektir.
 • Konut/işyeri sahipleri sadece ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için 18 ay kira yardımı yapılacaktır.
 • Kira yardımı ödemelerinde yapı kimlik numarasının alındığı tarihte riskli yapıda ikamet etme şartı aranır.
 • Aynı kişiye hem kira yardımı hem de faiz desteği ödemesi yapılmaz.
 • Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten sonra satış/devir yapıldığı durumlarda yeni malik kira yardımına başvuramaz. Eski malikin riskli olarak tespit edilen yapıyı satmadan/devretmeden önce kira yardımı ödemelerinin başlaması halinde ödemeleri devam edecektir.
 • Malikin ve sınırlı ayni hak sahibinin aynı bağımsız bölümde ikamet etmeleri durumunda yalnızca malik kira yardımından faydalanabilecektir.
 • Yurtdışında ikamet eden kişiler, kira yardımı başvurusunda bulunamazlar.
 • Şirket, konutunu işyeri olarak kullanıyor ise kira yardımı ödemesi alabilir.
 • Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde hak sahibi adına kayıtlı Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son 3 aydan veya sonraki son 3 aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri faturaları ile başvurulur.
 • Kira yardımı başvurusunda istenen faturanın hak sahibinden farklı bir kişiye ait olması durumunda, hak sahibi ve fatura sahibinin riskli yapıda birlikte ikamet ettiklerini belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Faturaların, 1., 2. ve 3. derece aile bireylerinden birine ait olması durumunda kan bağının belgelendirilmesi gerekmektedir.
 • Faturanın vefat eden eş ya da 1. 2. ve 3. derece aile bireylerinden birine ait olması durumunda, söz konusu kişilerin vefat ettiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
 • Arsa paylı tapularda emlak vergi beyannamesi ile fatura üzerinde bağımsız bölüm numaralarının gösterilmiş olması gerekmektedir. Başvuruda emlak vergisi beyannamesindeki bina hisse oranları dikkate alınacaktır.
 • Hisseli tapularda (kat mülkiyetli-irtifaklı ya da arsa paylı tapu) hissedarlara hissesi oranında kira yardımı yapılır. Bağımsız bölümün hisseli olduğu başvurularda, her hak sahibi için ayrı ayrı başvuru dilekçesi alınacaktır.
 • Riskli yapıda ikamet eden hisseli tapuya sahip maliklerin ayrı ayrı kira yardımı başvurusunda bulunması gerekmektedir. Muvaffakatname/feragatname ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Düzenlenen emlak vergisi beyannamesi türü bina için olmalı, ilgili bağımsız bölüm ve hissesi gösterilmelidir. Arsa emlak vergisi beyannamesi kesinlikle kabul edilmeyecektir.  
 • Riskli yapı malikinin kira yardımı başvurusundan önce vefat etmesi halinde, birlikte ikamet etmeyen mirasçılar kira yardımından faydalanamaz, birlikte ikamet eden mirasçılar hisseleri oranında kira yardımından faydalanır.
 • Kira yardımı ödemeleri devam eden hak sahibinin vefatı halinde resmi yazı ile bilgi verilir ve kira yardımı ödemeleri durdurulur. Mirasçılar belgelerini sunduktan sonra varislere hisseleri oranında kira yardımı ödenmeye devam edilir.
 • Riskli yapı içerisinde bulunan garaj ve depo gibi ortak alanlar veya eklentiler ayrı bir bağımsız bölüm olarak dikkate alınmaz, ikamet edilen riskli yapının yahut işletilen iş yerinin eklentisi olmaksızın mevcut yapıdan farklı bir mahalde olması ve depo/ahır olarak kullanılır ise işyeri olarak değerilerek kira yardımı alır.
 • Dubleks veya tripleks yapılar ise tek bir bağımsız bölüm olarak değerlendirilecektir.
 • Dernek, vakıf ve kooperatiflerin tüzel kişiliğe sahip olmaları sebebiyle kira yardımı başvuruları işyeri olarak değerlendirilecektir.
 • Tüzel kişiliği devam eden konut yapı kooperatiflerinde bağımsız bölüm tapuları oluşturulmadığından, bağımsız bölümün hangi hak sahibine ait olduğunu gösteren evrak ve tüketim faturaları ile başvuru yapılacaktır.
 • Riskli yapıda apartman görevlisi olarak ikamet edenler, burada çalıştıklarını belgelendirerek kira yardımından kiracı olarak faydalanır.
 • Başvuru sahibinden T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait vadesiz, TL hesap cüzdanı fotokopisi istenecektir.
 
 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here