İmar Barışı Hesaplamaları

0
10245
İmar Mevzuatına Aykırı Olan Durumlar Nelerdir?
 • Ruhsatsız yapılan yapılar,
 • Ruhsatlı olup ruhsata aykırı imalatlar,
 • Ruhsata uygun olup iskan alamamış yapılar,
 • İskanlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapılar vb. yapıları kapsamaktadır.
Başvurular
 • Tüm yapı için (yapının tamamı ruhsatsız ya da yapı kullanma izin belgesi alınmamışsa)
 • Tek bir bağımsız bölüm için yapılabilecektir.
İmar Barışı Sürecinde Ödenecek Olan Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl Belirlenecektir?
Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin,
 • Konutlarda %3’ü,
 • Ticari binalarda % 5’i üzerinden hesaplama yapılacaktır.
İnşaat Maliyeti Birim Fiyatı
 
 
İnşaat Maliyeti
               Birim Fiyat
1
Tarımsal amaçlı basit binalar
200
TL/m²
2
1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları
600
TL/m²
3
3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapılar
1.000
TL/m²
4
8 ve daha yüksek katlı binalar
1.600
TL/m²
5
Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel vb. yapılar
2.000
TL/m²
6
Güneş Enerjisi Santralleri ( GES )
100.000
TL/MW
 
Tapu İşlemleri İçin Gereken Evraklar (Cins değişikliği ve Kat Mülkiyeti İşlemleri)
 • Yapı Kayıt Belgesi,
 • Yapının mevcut durum projesi,
 • Maliklerin tamamının muvafakatnamesi,
 • Yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave harç ödenecektir.
Örnek:
4 katlı toplam alanı 400 m2 olan konut kullanımlı binanın arsa alanı 300 m2 ve birim rayiç bedeli 2.000 TL/m2’dir.
Bu bina için alınacak yapı kayıt bedeli:
Bina alanı                  : 400 m2
Bina inşaat maliyeti   : 1.000 TL/m2
Arsa alanı                  : 300 m2
Arsa birim bedeli       : 1.000 TL/m2
Arsa bedeli                : 2.000 x 300 = 600.000 TL
Bina bedeli                : 1.000 x 400 = 400.000 TL
Toplam bedel           : 1.000.000 TL
Oran                          : %3
Harç bedeli               : 1.000.000 x %3
Harç bedeli              : 30.000 TL
 
Örnek:
Yukarıdaki örnekte bina ticari bina olsaydı
Bu bina için alınacak yapı kayıt bedeli:
Toplam bedel           : 1.000.000 TL
Oran                         : %5
Harç bedeli              : 50.000 TL
 
Örnek:
Bu binalarda kat mükiyeti tesis edilmesi durumunda  ilaveten ödenecek harç hesaplaması aşağıda yer almaktadır:
Konut olan bina için : 30.000 TL
Ticari olan bina için  : 50.000 TL
 
Tanımlar
 
Toplam İnşaat Alanı: Ortak kullanım alanları, ruhsata aykırı veya ruhsat alınmadan yapılan imalatlar / değişikler ile elde edilen alanlar da dahil olmak üzere, yapının tüm alanları toplamını ifade etmektedir.
 
Bağımsız Bölüm Alanı:  Yalnızca bir bağımsız bölümde gerçekleştirilen ruhsata aykırı veya ruhsat alınmadan yapılmış imalatlar/değişiklikler için başvuru yapılmak isteniyor ise bu bağımsız bölümde yapılan imalatlar/değişiklikler ile elde edilen alan dahil olmak üzere, bağımsız bölümün brüt alanı belirlenmelidir.
Bir Bağımsız bölümü ilgilendiren aykırılıklar:
 • İskan alındıktan sonra sığnak ve otopark gibi ortak kullanım alanlarının bağımsız bölüme dönüştürülmesi, konutun ticari kullanıma ya da ticari kullanımın konuta dönüştürülmesi,
 • Bağımsız bölümlerin birleştirilmesi,
 • Balkon ve teras kapatılması,
 • Islak hacimlerde yer değişikliği gibi vb. aykırılıklar,
bir bağımsız bölüm için Yapı Kayıt Belgesi alınması gereken durumlara örnektir.
 
Karma Kullanım: Konut ve ticari amaçlı bağımsız bölümlerden oluşan karma kullanımlı bir yapı için başvuruda bulunulacak ise toplam konut ve toplam ticari bağımsız bölüm brüt alanlarının ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir.
Bu belirleme yapılırken, konut yada ticari bağımsız bölümlerde ruhsata aykırı veya ruhsat alınmadan yapılan imalat / değişiklikler ile elde edilen alanların toplama dahil edildiğine dikkat edilmelidir.
 • Emlak vergisi hesabında kullanılan birim değer ilgili belediyesinden temin edilecektir.
 • Ayrıca belediyelerin internet sayfasından da temin edilebilir.
 • Yapının bulunduğu arsa/arazinin tapusu var ise tapudaki yüzölçümü bilgisi kullanılır.
 • Eğer yapı hazine veyahut belediye mülkiyetindeki bir arsa veya arazi üzerinde ise, yüzölçümü bilgisi yapı oturum alanı olarak hesaplanacaktır.
 • Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı ayrı ayrı belirtilecektir.
 
Yapının iskansız olması durumunda;
 • Tüm bağımsız bölüm malikleri kendi bağımsız birimleri için değil, yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunabilecektir.
 • Hak sahiplerinden herhangi biri Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunacak ve bedelin tamamı ödendikten sonra Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecektir.
 • Bu bedel malikler arasında eşit oranda paylaştırılacaktır.
 
Örnek:
Aşağıdaki örnekte 8 dairenin tamamı başvuruda bulunacaktır.
İskanlı bir yapıya sonradan eklenti yapılması durumunda;
 • Yapı Kayıt Belgesi başvurusu, ilgili bağımsız bölüme yapılan eklenti kısmı ile birlikte yapılacaktır.
 • Aşağıdaki örnekte olduğu gibi binanın iskanlı alanı 200m² iken ilave 30 m2 bina yapılmıştır.
 • Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapının tamamı için değil (200 m2 için değil), ilgili bağımsız bölüm ve eklenti kısmından oluşan yeni bağımsız bölüm alanı için yapılacaktır.
Hisseli taşınmazlarda yapının hissedarlardan birine ait olması durumunda;
 • Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedeli, toplam yapı alanı ve yapı sahibinin arsadaki hissesi oranında hesaplanacak bedel üzerinden oluşturulacaktır.
 
Örnek:
Toplam 500 m2 arsa üzerinde yer alan hisseli arsa üzerinde yer alan 100 m2 bina Ahmet Yeşil’e aittir. Ahmet Yeşil’in arsadaki hissesi ¼’tür. Bina değeri 200.000 TL, arsa birim fiyatı da 1.000 TL/m2’dir.
Bu durumda:
 • Arsa Alanı (500 m2) x Arsa Birim Fiyatı (1.000 TL/m2)
 • Arsa Bedeli                        : 500.000 TL
 • Ahmet Yeşil Hisse Oranı    : 1/4
 • 500.000 TL/4                      : 125.000 TL
 • Arsa Hissesi Bedeli            : 125.000 TL
 • Bina Bedeli                         : 200.000 TL
 • Toplam Bedel                    : 325.000 TL
 
Hazine ve/veya Belediye taşınmazı üzerinde yapı bulunması durumunda;
 • Yapı Kayıt Belgesi bedeli, toplam yapı alanı ve yapı oturum alanı kullanılarak hesaplanacaktır. Arsa yüzölçümü beyan edilirken sadece binanın oturum alanı beyan edilecek binanın bahçesi vb. beyan edilmeyecektir.
Örnek:
Yukarıdaki örnekte yer alan yapı hazine arsası üzerinde yer almaktadır. Arsa alanı nasıl hesaplanı?
Yapı Kayıt Belgesi bedelleri hesaplanırken
Toplam Aapı Alanı : 100 m²
Arsa yüzölçümü     : 500 m²
Bina Oturum Alanı :   50 m² (bu alan üzerinden hesaplama yapılacaktır)
 
 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here