İmar Barışı / İmar Affı Nedir?

0
5515
İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle imar ile ilgili sorunlarının çözülmesidir. Amaç, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır.
 
İmar Barışından Hangi Yapılar Faydalanacak?
 • 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar,
İmar Barışı Kapsamı Dışındaki Bölge ve Yapılar
 • Boğazici Sahil Şeridi ve Öngörünüm bölgesi,
 • İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi,
 • Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler,
 • Başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar,
 • Hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılar.
İmar Barışı Kapsamında Kat Mülkiyetine Geçiş Olacak Mı?
İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın aşağıdaki koşullarla tapuda bu yapı için cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.
 • Öncelikle “Yapı Kayıt Belgesi” alınacaktır,
 • Tüm malikler muvafakat etmeleri gerekmektedir,
 • Varsa umumi hizmete ayrılan (imar planında, yol, yeşil alan, park vs gibi yerlere denk gelen) alanlar terk edilecektir,
 • Daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir.
Hazine Taşınmazı Üzerindeki Yapıların Durumu?
 • Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir.
 • Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve bu arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir.
Müracaatlar Nasıl Yapılacak? Müracaatlar İçin Son Tarih Nedir?
 • Başvurular 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir,
 • Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacaktır,
 • Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacaktır,
 • Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilecektir,
 • İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.
Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl Hesaplanacak? Son Ödeme Tarihi Nedir?
 • Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden
  • Konutlarda %3
  • Ticari Binalarda %5 üzerinden hesaplanacaktır.
 • Yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.12.2018 tarihinde kadar yatırılabilecektir.
 • Gerek görülmesi halinde başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu’nca 1 yıla kadar uzatılabilecektir.
 • Ticari kullanımlarda ise konutlarda olacak şekilde hesaplanacaktır.
Yapı Kayıt Belgesi Alan Yapı Yenilenebilecek Mi?
 • Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır,
 • Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır,
 • Düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.
 
 
 
 
 
 
Not: Bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sayfasından temin edilmiştir.
 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here