Taban Alanı Nedir? Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) Nedir?

0
9907
Taban Alanı Nedir?
Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının, yapı yaklaşma sınırını ihlal etmemek kaydıyla parseldeki izdüşümünün kapladığı alandır.
 
Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) Nedir?
Taban alanının imar parseli alanına oranına TAKS denilmektedir.
(Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanır.)
 
 
 
 
Not: Planlı Alanlar Yönetmeliği’nden alınmıştır.
 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here