Plansız Alanlarda İfraz Şartları Nelerdir?

0
11219
  • İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması şarttır.
  • Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz.
  • Çıkmaz sokaklarda cephesi olan parseller ifraz edilemez.
  • İfraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamaz.
  • Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında yapılacak ifraz işlemlerinde parsel genişlikleri 15.00 m.’den, parsel derinlikleri de 20.00 m.’den az olamaz.
  • İfraz suretiyle en fazla 5 adet parsel elde edilir, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde 2. kere ifraz yapılamaz.
  • Üst ölçek planı bulunmayan iskan dışı alanlarda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 5.000 m2’den küçük olamaz.
  • Bu parsellerin yapılan ifrazdan sonra en az 25.00 m. cephesi bulunması zorunludur.
  • Yeni yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz.
  • 2510 sayılı İskan Kanunu uyarınca hazırlanan Tarımsal İskan Projeleri kapsamında yapılaşma amacı taşımayan tarımsal amaçlı ifrazlarda, yola cephe koşulu aranmaz. Tevhid işlemlerinde 5.000 m2 asgari büyüklük şartı aranmaz.

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here