Oturma (Sükna) Hakkı Nedir?

0
5527

Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden KONUT olarak yararlanma yetkisi verir.

  • Başkasına devredilemez,
  • Mirasçılara geçmez,
  • İntifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanır.

Oturma Hakkı’nın Kapsamı

  • Oturma hakkının kapsamı, genel olarak hak sahibinin kişisel ihtiyaçlarına göre belirlenir.
  • Oturma hakkı sahibi, hakkın şahsına özgülendiği açıkça belirtilmedikçe, bina veya onun bir bölümünde ailesi ve ev halkı ile birlikte oturabilir.
  • Binanın bir bölümü üzerinde oturma hakkına sahip olan kimse, ortaklaşa kullanmaya özgülenen yerlerden de yararlanabilir.

Giderler

  • Oturma hakkı, binanın veya bir bölümünün tamamından yararlanma yetkisi veriyorsa; bina veya bölümün muhafazası ve olağan bakımı için gerekli onarım ve yenileme giderleri, oturma hakkı sahibine aittir.
  • Oturma hakkı sahibi bina veya onun bir bölümünü malik ile birlikte kullanıyorsa, bakım ve onarım giderleri malike ait olur.

 

Not: Medeni Kanundan Alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Not: Medeni Kanun’dan alınmıştır.

 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here