İntifa Hakkı ve Üst Hakkı Arasındaki Farklar

0
7138

İntifa Hakkı

Üst Hakkı

Konusu, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya malvarlıklarıdır.

 

Konusu taşınmazlardır.

Arazinin altında veya üstünde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi verir.

Üzerinde tesis edilen taşınmazdan tam bir yararlanma yetkisi elde edilir.

Üst hakkı ile sadece inşaat yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi elde edilir.

 

Şahsa bağlı bir haktır.

 

Hem şahsa hem eşyaya bağlı olarak kurulabilir.

Konusunun tamamen yok olması ile sona erer,

Taşınmazlarda tescilin terkini ile sona erer,

Gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü ile sona ereri

Tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin sonunda sona erer,

Tüzel kişilerde maksimum süre 100 yıldır.

 

Maksimum 100 yıllığına kurulur.

Sürenin ¾ ‘ü tammalandıktan sonra süre tekrar uzatılabilir.

Konusu ile ilgili olarak tapuya şerh edilir.

Tapuya taşınmaz olarak kaydedilir. Taşınmaz olabilmesi için 30 yıl süre ile tesis edilmelidir.

 

Devredilemez.

Devredilebilir.

 

 

 

 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here