Elbirliği Mülkiyeti (İştirak Halinde Mülkiyet) ve Paylı Mülkiyet (Müşterek Mülkiyet) Arasındaki Farklar

0
17486
 • Veraset ilamında adı bulunan mirasçılardan herhangi birinin tapuya tescil talebi ile başvurması halinde tescil yapılır,
 • Miras kalan mallar, mirasçılara otomatik olarak “elbirliği mülkiyeti” olarak kalır, yani tapuda tescili yapılır ama hisseler belirtilmeden yapılır,
 • Elbirliği Mülkiyeti’nde tapuda hisse oranları yani paylar yoktur. Paylı mülkiyette hisse oranları bellidir,
 • Mirasçılar paylarının tapuda belirtilmesini isteyebilirler. Bu durumda mülkiyet, ‘paylı mülkiyet’ olarak tescil olunur,
 • Paylı mülkiyet olarak tescil yapılabilmesi için tüm hissedarların işleme katılması gerekir,
 • Elbirliği mülkiyeti şeklindeki tescilde ise paylar belirtilmeden tescil yapılır,
 • Elbirliği mülkiyeti tescilinde mirasçılardan birinin talebi yeterlidir.
 • Paylı mülkiyette paylar devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından da haczedilebilir. Yani paylı mülkiyet, bir eşya üzerindeki mülkiyet hakkının, üzerinde tasarruf edilmesi mümkün paylara ayrılmış olarak, birden fazla kişiye ait olmasıdır,
 • Elbirliği mülkiyetinde taşınmazlar birlikte malik olanların mülkiyetidir,
 • Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren payların tamamına yaygındır,
 • Elbirliği mülkiyetinde, Paylı mülkiyetten farklı olarak üzerinde serbestçe tasarruf edilebilecek paylar yoktur.

 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here