Değerleme Hangi Amaçlarla Yapılır?

0
4540
 • Gayrimenkul alım-satımında,
 • Miras sonucu mirasçılara kalan varlıkların paylaşımında,
 • Vakıflara, Hazineye ait taşınmazlarla ilgili her türlü tasarrufta,
 • Bankaların ipoteğe dayalı kredi ve teminat işlemlerinde,
 • Kiralamaların piyasa değeri tespitinde,
 • En iyi ve en verimli kullanım analizlerinde,
 • Kentsel dönüşüm projelerinde,
 • İmar uygulamalarında,
 • İhalelerde bedel tespitinde,
 • Binaların sigorta bedelinin belirlenmesinde,
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'nın portföylerinde bulunan gayrimenkullerin değerlemesinde,
 • Şirket birleşmelerinde,
 • Şirketlerin bilançolardaki sabit kıymetlerin değer takdirinde,
 • Uluslararası Muhasebe Standartları kapsamında şirketlerin varlıklarının değerlemesinde,
 • Gayrimenkullerin şirketlere ayni sermaye olarak konulması durumunda,
 • Gayrimenkul üzerinde yer alan haklarla ilgili (üst hakkı, intifa hakkı,vs.) değer tespitlerinde,
 • Ortaklığın giderilmesi (İzale’i Şuyu) davalarında,
 • Gayrimenkuller ile ilgili davalarda,

 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here