İhdas Nedir?

0
20011
Herhangi bir kadastral boşluğun imar planı ile yapılaşma alanı içerisinde kalması sonucu, bu alanın yapılaşma alanında kalan kısmının tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir.
Ihdas sonucu kalan parselin alanı plan kararlarındaki minimum parsel büyüklüğünü sağlamayıp bağımsız bir parsel oluşamıyorsa, bitişik olduğu parselle tevhid edilme zorunluluğu plan kararı ile getirilebilir.
Parsel sahibinin bu alanı satın almama tarcihi yoktur. Bu alan hangi kurumun (Maliye, Belediye, vs.) sorumluluğunda ise o kurumdan ihale ile satın alınır, arsa birim fiyat ilgili kurum tarafından belirlenir.
 
3 çeşit ihdas işlemi vardır:
1- Kapanan Yollar                 
İhdas alanı kapanan kadastral yollardan elde ediliyorsa ilgili belediyenin adına,
2- Tapulama Harici alanlar
Meydan, köy boşluğu gibi tapulama harici alanlardan elde ediliyorsa Maliye Hazinesi adına,
3- Terkden Gelen Alanlar  
Daha önce kamu yararına terk edildiği halde plan revizyonu ile boşaltılan terk alanlarından geriye dönmek sureti ile ihdas alanları oluşturuluyor ise ilgili belediyesi adına tescil edilir. Ancak bu tür uygulamalarda tapu dairesinin tescilden önce bu arsayı terk eden tapu maliklerini haberdar etmesi zorunluluğu vardır. İtiraz etmeyen eski malikler ihdas ile ilgili tescil işlemlerine muhafakat etmiş sayılırlar.
 
İhdas Nasıl Yapılır?
İhdas işlemleri için harita mühendislik bürosunun hazırladığı işlem fölyesi ile ilgili belediyesince encümen kararı alınır ve kadastro müdürlüğünün kontrollerinden sonra tapu tescil işlemi yapılır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here