Yapı Ruhsatı Gerektirmeyen İnşai Faaliyetler Nelerdir?

0
8199

Belediye ve mücavir alanlar dışında:

 • Köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar,
 • Köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri,
 • Köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar,
 • Kamu kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulaştırma ve benzeri hizmetler ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı için ruhsat alınmasına gerek olmayıp, yatırımcı kamu kuruluşunca yazılı olarak ilgili idareye, inşaata başlandığının bildirilmesi yeterlidir.

Belediye ve mücavir alan sınırlarında ise:

 • Balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları,
 • Korkuluk,
 • Pergola,
 • Çardak/kameriye ve benzerlerinin yapımı ile
 • Bölme duvar,
 • Bahçe duvarı,
 • Duvar kaplamaları,
 • Baca,
 • Saçak,
 • Çatı ve benzeri elemanların tamiri ve
 • Pencere değişimi (büyütme ya da küçültme olmadan)

Taşıyıcı sistemi etkilememek ve muvafakat alınmak kaydıyla; mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak:

 • Isı yalıtımı uygulamaları
 • Güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri (binanın kendi ihtiyacı için yapılacak)

ruhsata tabi değildir.

Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur.

Yapı ruhsatı başvurusu yapılan bir parselde, mimari projenin ilgili idaresince onaylanmasını müteakip, fenni mesul ve iş güvenliği sorumluluğunun üstlenilmesi, uygulamaların şantiye şefi tarafından yürütülmesi, yapı sahibi ve müteahhidi tarafından yapı ruhsatı alınmadan yapının inşasına başlamayacağına dair noter taahhütnamesi verilmesi kaydıyla, ruhsatı veren idarenin uygun görüşü ile kazı izni verilebilir. Bu iznin verilebilmesi için sorumluluğun üstlenildiğine dair hususun da fenni mesul ve şantiye şefi taahhütname ve sözleşmelerinde yer alması zorunludur. Ancak, kazı sahasında kazık, palplanş, istinat duvarı ve benzeri uygulamaların olması durumunda, bu yapıların projelerinin onaylanması ve ruhsatlandırılması zorunludur.

 

 

Not: İmar Kanunu ve yönetmeliklerinden alınmıştır.

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here