Yangın Merdiveni Gereken ve Gerekmeyen Binalar

0
8736

Konutlar

Bodrum katlar dâhil 4 katı geçmeyen konutlar ile tek evler, ikiz evler ve sıra evler gibi konutlarda, tek merdiven yeterlidir.
 • 21,50 m.’nin altındaki konutlarda korunumsuz normal merdiven kaçış yolu olarak kabul edilir ve 2. çıkış aranmaz.
 • 21,50 m. – 30,50 m. arası olan konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olması ve her daireden 2 merdivene de ulaşılması gerekir.
 • 30,50 m.- 51,50 m. arası olan konutlarda, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir. Kattaki konutların her birinin içinden bir yangın güvenlik holünden geçilerek yangın merdivenine ulaşılıyor ise binanın genel merdiveninin korunumlu olması gerekli değildir.
 • 51,50 m.’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 kaçış merdiveni yapılması şarttır.
 • Konut yapılarının farklı amaçla kullanılan bodrum katlarında, konut ile ortak kullanılan kaçış merdivenlerinin önüne yangın güvenlik holü düzenlenmesi gerekir.
 • Çatı arası piyeslerden binanın normal merdivenine veya korunumlu kaçış merdivenine alternatif kaçış imkânı sağlanması durumunda, çatı arası piyes yüksekliği yönetmelikte belirtilen yapı yüksekliklerine dahil edilmez.

 Sağlık Yapıları

 • Kullanıcı sayısı 15 kişiyi aşan, hasta yatak odası veya süit oda için birbirinden uzakta konumlandırılmış 2 kapı bulunması gerekir.

 Oteller,  Moteller ve Yatakhaneler

 • Yatak sayısı 20’den az ve yapı yüksekliği 15,50 m.’den az olan bina veya bloklarda ise, merdiven korunumlu yapıldığı veya basınçlandırıldığı takdirde, tek merdiven yeterlidir.
 • Toplam yatak sayısı 20’den fazla veya kat sayısı 2’den fazla olan otellerde her katta en az 2 çıkış sağlanır.

Fabrika, İmalathane, Mağaza, Dükkân, Depo, Büro Binaları ve Ayakta Tedavi Merkezi

Fabrika, imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro binaları ve ayakta tedavi merkezlerinde en az 2 bağımsız kaçış merdiveni veya başka çıkışların sağlanması gerekir. Ancak,
 • Yapı yüksekliğinin 21,50 m.’den az olması,
 • Bir kattaki kullanıcı sayısının 50 kişiden az olması,
 • Bütün katlarda en fazla kaçış uzaklığının yönetmelikte belirtilen uzaklıklara uygun olması,
 • Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması,
 • İmalât ve depolamada kolay alevlenici ve parlayıcı maddelerin kullanılmaması, şartlarının hepsinin birlikte gerçekleşmesi hâlinde tek kaçış merdiveni yeterli kabul edilir.
 
Not: Yangın Yönetmeliğinden alınmıştır.

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here