Sığınak Alanlarının Özellikleri Nelerdir?

0
12458
  • Büyüklük Hesabı:
Kişi başına en az net 1 m2’lik sığınak yeri ayrılır (wc, duş ve mutfak nişi bu alana dâhil değildir.)
  • Kişi adedi hesaplaması (Hesaplanmasında onaylı mimari proje esas alınır.):
  • Konutlarda her bağımsız bölüm için 4 kişidir,
Örnek:

             1000 konutlu bir sitede yaşayan kişi sayısı : 1.000 daire X 4 kişi = 4.000 kişidir.

4000 kişi i.in gereken sığınak alanı: 4000 kişi X 1 m2: 4.000 m2’dir. (Net)
  • Yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon ve hastane gibi kalıcı veya geçici konaklama amaçlı tesislerde onaylı mimari projesinde belirlenen yatak sayısının %20 arttırılması sonucu bulunur,
Örnek:
200 yataklı bir yurtta kişi sayısı : 200×1,20=240 kişidir.
240 kişi için gereken sığınak alanı: 240 kişi X 1 m2 = 240 m2’dir (Net)
  • Diğer bina ve tesislerde veya konut ve kalıcı veya geçici konaklama içermeyen mekânlarda, kişi sayısı emsale konu alanın 20 sayısına bölünmesi ile bulunur,
Örnek:
20.000 m2 emsal alanı olan alışveriş merkezinde kişi sayısı: 20.000/20=1.000 kişidir.
1.000 kişi için gereken saığınak alanı: 1.000 kişi X 1 m2 = 1000 m2’dir. (Net)
  • Akaryakıt ve LPG istasyonu, depo, antrepo ile besihane, tavuk çiftliği, sera gibi tarım ve hayvancılık tesisleri ve her türlü sanayi tesislerinin doğrudan üretimle ilgili yapılarında kişi adedi, bir vardiyada aynı anda çalışacak en fazla personel sayısıdır,
  • Sığınak alanı wc, duş ve mutfak nişi hariç net 9 m2’nin altında belirlenemez.
  • Serpinti sığınaklarında her 100 kişi için erkek ve kadın olmak üzere ayrı ayrı birer wc ve lavabo yeri ayrılır.
  • Sığınakların iç yüksekliği net 2,40 m.’den aşağı olamaz.
 
 
 
 
 
Not: Sığınak Yönetmeliği’nden alınmıştır.
 
 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here