Müştemilatlarda Yapılanma Şartları Nelerdir?

0
5740

Müştemilat Nedir?

  • Mümkün ise binanın bodrumunda, aksi halde bahçede yapılır.
  • 4 tarafı yol ile çevrili istisnai parseller dışında esas binaların yol tarafındaki cephe hatlarına tecavüz eden müştemilat binası yapılamaz. Bu gibi istisnai parsellerde müştemilat binalarının yapılacağı yeri tayine idare yetkilidir.

Müştemilat Binalarının Özellikleri Nelerdir?

  • Dar kenarı max. 4,00 m. yapılabilir.
  • En yüksek noktasının tabii zeminden yüksekliği max. 2,50 m. yapılacaktır.
  • Binaya bitişik oldukları takdirde, komşu parsel sınırına, aksi halde binaya ve ayrıca komşu parsel sınırına uzaklıkları bu Yönetmelikle veya planla belirlenen miktarlardan az olamaz.
  • Yapı cinsleri ahşap olamaz.
  • Esas binanın inşasından önce inşa edilebilir.
  • Kapıcı dairesi, garaj, odunluk, kömürlük, depo, mutfak, çamaşırhane ve benzeri hizmetler için olup maksadı dışında kullanılamaz.
  • Müştemilatlar mimari projede ve vaziyet planında gösterilir.
  • Bahçede yapılmasının zorunlu olduğu hallerde; yönetmelikte veya planında belirtilen şartlara ve çekme mesafelerine uyularak yapılır.

 

 

 

 

 

Not: Planlı Alanlar Yönetmeliği’nden alınmıştır.

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here