Kamusal Alanlarda (KOP) Emlak Vergisi

0
6109
İmar planlarında kamusal alan olarak (sağlık tesisi, eğitim tesisi, idari alan, BHA (belediye hizmet alanı), teknik altyapı alanı vs.) ayrılmış olan bina arsa ve arazinin emlak vergisi toplam vergisinin 1/10’u oranında ödenir.
 
Örnek 1:
İzmir ili Bornova ilçesinde yer alan 1.500 m2 arsa imar planında “Sağlık Tesisi” alanında kalmaktadır. 2018 yılı arsa m2 birim değeri 1.000 TL olan arsaya ödenecek emlak vergisi ne kadardır.
 
Arsa birim değeri                                 : 1.000 TL/M2
Arsa alanı                                            : 1.500 m2
Arsa beyan değeri                               : 1.500.000 TL
Emlak vergisi oranı                              : 1.500.000 TL x 0,006 = 9.000 TL
Kısıtlılık sebebi ile ödenecek vergi    : 9.000 TLX 0,1 = 900 TL
 
Arsalar için verilecek olan vergi oranı                                               : Binde 3
Araziler için verilecek olan vergi oranı                                              : Binde 1
Büyükşehir belediyelerinde Arsalar için verilecek olan vergi oranı   : Binde 6
Büyükşehir belediyelerinde Araziler için verilecek olan vergi oranı  : Binde 2
 
Kısıtlamanın kaldırılması halinde, kaldırılma tarihini takip eden bütçe yılından itibaren emlakin vergisi, tüm vergi değeri üzerinden ödenir.
 
Örnek 2:
Adana’da “İdari Tesis” alanında kalan 2.000 m2 arsanın m2 birim fiyatı 500 TL’dir. Bölgede 2017 yılında yapılan imar planı değişikliği yapılarak konu parsel konut alanına alınmıştır. Bu parsele kısıtlılık varken ödenen ve kısıtlılık kaldırıldıktan sonra ödenen vergi ne kadardır?
 
Arsa birim değeri                                 : 500 TL/M2
Arsa alanı                                            : 2.000 m2
Arsa beyan değeri                               : 1.000.000 TL
Emlak vergisi oranı                              : 1.000.000 TL x 0,006 = 6.000 TL
Kısıtlılık sebebi ile ödenecek vergi       : 6.000 TLX 0,1= 600 TL
 
Kısıtlılık kaldırıldıktan sonra 2018 yılı itibari ile yeniden 6.000 TL olarak vergi ödeyecektir.
 
 
 
Not: Emlak Vergisi Kanunu’ndan alınmıştır.

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here