Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar Nelerdir?

0
9466

Kat İrtifakı Nedir?

Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına kat irtifakı denilir.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkıdır. Binanın mevcut ruhsat ve ruhsat eki projesine göre tamamlanmış bina üzerinde kurulur. Binaya iskan (yapı kullanma izin belgesi) ve ferdi iskan alındıktan sonra cins tashihi yapılır, yani bina arsadan binaya çevrilir ve daha sonra kat mülkiyetine geçilir.

Kat İrtifakı ve kat mülkiyeti arasındaki farklar:

  • Kat irtifaklı tapu arsa tapusudur, kat mülkiyeti tapusu bağımsız bölüm tapusudur.
  • Kat irtifakı arsa üzerinde kurulur, kat mülkiyeti ise inşaatı tamamlanmış, yapı kullanma izin belgesi alınmış ve cins tashihi yapılmış gayrimenkul üzerinde kurulur.
  • Kat mülkiyeti kurulmuş olan gayrimenkullerde cins değişikliği yapılmış olur, bina kadastral paftalara işlenmiştir.
  • Kat irtifakı, proje üzerinden tesis edildiği için mevcut bina projeye uygun tamamlanmamış olabilir, bu durumda binaya yapı kullanma izin belgesi (iskan) alınamaz ve kat mülkiyeti kurulamaz.

 

 

 

Not: Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan alınmıştır.

 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here