Kaçak İnşaat Nedir? Kaçak İnşaat Cezaları Nelerdir?

0
6173
KAÇAK İNŞAAT NEDİR?
Ruhsat alınmadan yapılan yapılara (ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç) ya da ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak aykırı yapılan yapılara “kaçak yapı” denilmektedir.
 
KAÇAK YAPILARDA UYGULANAN CEZALAR
  • Ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı eidlmesi üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir, yapı mühürlenerek inşaat durdurulur.
  • Yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır.
  • Bu tarihten itibaren en çok 1 ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.
  • Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.
 
 
 
Not: İmar Kanunu’ndan alınmıştır.

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here