Cins (Değişikliği) Tashihi Nedir?

0
6601

Parsellerin cinsi ile alakalı değişiklikleri içerir, 3 çeşittir:

1- Tarladan arsaya: Tarladan arsaya yapılan cins değişikliğinde ilgili belediyesinden encümen kararı alınır,

2- Yapılı halden yapısız hale gelme: Yapılı iken yapısız hale gelmede herhangi bir kurumdan görüş ve ilgili belediyesinden encümen kararı alınmaz.

3- Yapısız halden yapılı hale gelme : Yapısız iken yapılı hale gelmede ise yapının iskan ve ruhsatı ibraz etmek yeterlidir.

Cins değişikliğini; talebe bağlı olarak yapılır, başvuru LİHKAB büroların kurulduğu yerlerde LİHKAB’a (Lisanslı Harita Kadastro Bürosu), LİHKAB  olmayan yerlerde ise Kadastro Müdürlüğü’ne yapılır, teknik çalışmayı gerektirmesi nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir.

 

Başvuru Belgeleri

Aşağıda yer alan evraklar işlem türlerine göre talep edilir. Örneğin yapı kullanma izin belgesi yapısız iken yapılı hale gelme durumunda verilir.

  • Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, (TAKBİS’e bağlı olan yerlerde istenilmez.)
  • Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği,
  • Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği,
  • Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği,
  • Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği,
  • Cins değişikliği, irtifak hakkı ve birleştirme işlemlerinde, mirasçıların ilgili tapu müdürlüğünden kendi adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gerekir.
  • Yapı kullanma izin belgesi veya yapı kullanma izni almaya uygun olduğuna yazı (yazı ekinde vaziyet plânı ve bağımsız bölüm plânı istenir.)
  • Köy yerleşim alanlarında veya civarında, mezralarda; konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılara ilişkin valilik görüşü ve yapının bulunduğu köy muhtarlığından izin yazısı aranır.

 

 

 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here