Üzerinde 1’den Fazla Yapı Bulunan Parsellerde Binalar Arası Mesafeler

0
10048

Bir Parselde Birden Fazla Bina Yapılması Durumunda Çekme Mesafeleri

  • Uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa bu Yönetmeliğin bahçe mesafeleri ile ilgili hükümlerine uyulması kaydı ile bir parsele, birden fazla bina yapılabilir.
  • Bir parselde 1’den fazla bina bulunması halinde, binalar arası mesafe her binanın yüksekliğine göre yaklaşma mesafeleri ayrı ayrı tespit edilip toplanmak suretiyle bulunur.

 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here