Ağaç Hesabı Nasıl Yapılır?

0
16500
Konut, konut+ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe mesafelerinde, binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30 m2’si için bir ağaç dikilir.
Parselin ağaç dikimine uygun olmaması halinde bu fıkrada belirtilen şarta göre hesaplanan sayıda ağaç, ilgili idarenin uygun göreceği, imar planlarında kamunun kullanımına ayrılmış bir alana dikilir.
 
Örnek:
400 m2 arsa alanı olan bir binanın taban alanı 100 m2’dir.
Kalan arsa alanı        = 400 m2 – 100 m2
Kalan arsa alanı        = 300 m2
Gereken ağaç sayısı = 300 m2 / 30 m2
Gereken ağaç sayısı = 10 adettir.
 
 
 
 
 
 
 
Not: Planlı Alanlar Yönetmeliği'nden alınmıştır.
 

Yorum Yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here