Güncel Gayrimenkul Bilgileri

İmar Affı

İmar Barışı İle İlgili Sorular ve Cevaplar

1-) Yapı Kayıt Belgesi Nedir? İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir. 2-) Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı? - Yapı Kayıt Belgesi...

İmar Barışı Başvuru Evrakları

1) e-Devlet şifresi. 2) Geçerli bir cep telefonu numarası. 3) Geçerli bir e-posta adresi. 4) Beyan edilecek yapının adresi. 5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri. 6) Toplam inşaat...

Kentsel Dönüşüm

Kat (Arsa) Karşılığı Sözleşmede Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kat (Arsa) Karşılığı Sözleşmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken ögeler aşağıda belirtilmiştir.   Ön İnceleme Arsa (Kat) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri için önceden yapılması gereken çalışmalar: Taşınmazın konumlandığı parselin güncel...

İnşaat ve Yapı Özellikleri

Emlak Vergisi

Emlak Vergisi Bina Maliyetleri Birim Fiyatları

Emlak vergisi bina hesabında kullanılan her yıl Maliye bakanlığı tarafından 1 Ocak'ta açıklanan bina birim fiyatları aşağıda yer alan tablodan bina cinsi ve sınıfı...

Faydalı Bağlantılar

İmar Kanunu

İmar Uygulaması

İmar Planı Değişikliği Değer Artış Payı Yönetmeliği

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DEĞER ARTIŞ PAYI YÖNETMELİĞİ 15.09.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre: Min. 1.000 m2 alanlı imar adalarında; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat...

Tevhid Nedir?

İhdas Nedir?

Son Eklenen Yazılar

Tapuda Vekaletname ile Satış

Tapuda satış, ipotek tesisi, bağış vs. gibi işlemler için noterde ya da konsoloslukta düzenlenen vekaletname ile bir başkası vekil olarak atanabilir. Vekile verilen yetki...

İmar Planı Değişikliği Değer Artış Payı Yönetmeliği

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DEĞER ARTIŞ PAYI YÖNETMELİĞİ 15.09.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre: Min. 1.000 m2 alanlı imar adalarında; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat...

İmar Hukuku

Planlı Alanlarda Bahçe Mesafeleri

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne Göre Bahçe Mesafeleri Uygulama imar planında farklı bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri; Yüksekliği 4 kata kadar olan binalarda: Ön bahçe     ...

Eklenti (Teferruat) Nedir?

Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme ait olan yerdir. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda kömürlük, depo, garaj gibi doğrudan...

Eklenti ile Müştemilat Arasındaki Farklar Nelerdir?

Müştemilat Genellikle binaların bodrum katlarında veya bahçelerinde düzenlenen, ortak kullanıma ayrılan, bağımsız bölüm olarak tescil edilemeyen mekanlardır.   Eklenti Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme ait olan...

Tapu

Tapuda Vekaletname ile Satış

Tapuda satış, ipotek tesisi, bağış vs. gibi işlemler için noterde ya da konsoloslukta düzenlenen vekaletname ile bir başkası vekil olarak atanabilir. Vekile verilen yetki...

İntifa Hakkı Kuruluşunda Tapu Harcı Hesaplaması

İntifa hakkı kuruluşu harçlarının hesabında, kayıtlı değerin 1/3’ü çıplak mülkiyete 2/3’ü intifa hakkına ayrılır. - Taşınmazın intifa hakkını alacak olan kişi taşınmazın emlak vergi değerinden...

Hisseli Arsalarda Arsa Payınızı Satabilir Misiniz?

Hisseli Arsa Nedir? Bir arsa üzerinde birden fazla kişinin mülkiyet hakkına sahip olmasıdır. Malikler arsa üzerinde eşit  ya da farklı oranda hisseye de sahip olabilirler....